Nobel Ödüllü yazar Mo Yan’ın ‘İçki Cumhuriyeti’ romanı yayımlandı

0
416
Nobel Ödüllü yazar Mo Yan'ın İçki Cumhuriyeti isimli kitabı yayımlandı.

Muazzam bir yaratıcılık sergileyen, siyasi açıdan yıkıcı ve kışkırtıcı bir roman olan İçki Cumhuriyeti, Nobel Ödüllü Mo Yan’ın, hiçbir iktidar ve baskı odağının hayal gücünü yok edemeyeceğini kanıtladığı evrensel bir roman.

Bu çarpıcı epik romanda Çin’in yaşayan en önemli yazarlarından Mo Yan, okurlarını hayalî bir diyara, İçki Cumhuriyeti’ne götürüyor. Hurafelerin, açgözlülüğün ve gerçeküstü olayların hüküm sürdüğü bu yozlaşmış diyarda, yetkililer tuhaf olayların yaşandığına, halkın ölçüsüz bir yeme alışkanlığına kapıldığına dair duyumlar alır ve olayları araştırmak üzere bölgeye emektar Müfettiş Ding Gou’er’i gönderir. Ancak soruşturma sırasında Ding’in gerçeklik duygusunu kaybetmesine neden olacak absürd hatta fantastik gelişmeler yaşanacaktır.

Olay örgüsünün arasında da, İçki Yapımı Üniversitesi, Harmanlama Bölümü’nde doktora öğrencisi ve bir yazar adayı olan Li Yidou tarafından yazar Mo Yan’a yazılmış mektuplara yer verilir. Bu mektuplara birer kısa öykü de eklenmiştir. Ne var ki Li’nin her biri öncekinden daha fantastik ve kötücül hale gelen öykülerinde anlatılanlar gittikçe Ding’in İçki Cumhuriyeti’nde çektiği eziyetlere benzemektedir.

MO­ YAN,­1955’te­ Çin’de­ doğdu.­Kültür ­Devrimi ­sırasında ­on ­bir ­yaşındayken­ okulu ­bırakıp ­çiftçi olarak ­çalışmaya­ başladı.­ Ardından­bir­ pamuk­ fabrikasında­ çalıştı ­ve ­yazmaya ­başladı. ­İlk­ çalışmaları daha­ çok­ Mao­ dönemine­ özgü­ toplumcu­ gerçekçi­ tarzdaydı.­ 1976’da­ Kültür­ Dev­rimi­ hareketi ­sona erince ­Mo­ Yan,­Halk ­Kurtuluş ­Ordusu’na­ katıldı ­ve ­bir ­yandan ­orduda ­görev ­yaparken ­öte ­yandan yazmayı­ sürdürdü.­ Asıl ­adı­ Gun ­Móyè­ olan ­yazar,­1984’ten ­itibaren ­Çince­“sakın ­konuşma”­anlamına gelen ­Mo­ Yan­ adını­ kullanmaya ­başladı.­Time ­dergisinin­ “Çin’in­ en­ ünlü,­ en­ sık­ yasaklanan­ ve­ en­ çok­ korsan­ baskısı­ yapılan­ yazarlarından­ biri”­olarak ­tanımladığı ­Mo ­Yan’ın ­başlıca ­romanları arasında, Kızıl Darı Tarlaları,­ İri Memeler ve Geniş Kalçalar, “Sandalağacı­ Azabı”,­ Yaşam ve Ölüm YorgunuDeğişim,­“Kırk­ Bir­ Havan­ Topu”, ­“Sarımsak ­Baladı”,­ İçki Cumhuriyeti­ bulunuyor.­ Öte ­yandan “Usta Gittikçe­ Daha­ Komik­ Oluyor” adlı­ öykü­ derlemesi­ ve­ “Patlama” ­adlı ­öykü­ kitabı ­vardır. ­Mo­ Yan, 2012­ Nobel ­Edebiyat ­Ödülü’nü ­alırken­ Çin’de ­doğan­ ve ­Çin’de­ yaşamayı­ sürdüren­ ilk ­Çinli ­Nobel Ödüllü ­yazar ­oldu. 

ERDEM ­KURTULDU, ­1981’de­ İstanbul’da ­doğdu.­ 2006 ­yılında ­Ankara­ Üniversitesi­ DTCF’nin­ Sinoloji­ Bölümü’nden­ mezun­ olduktan­ sonra,­ Çin ­hükümetinden ­kazandığı­ bursla ­Pekin ­Dil ­ve ­Kültür Üniversitesi’nde­ Çince ­eğitimine­ devam­ etti.­ Mo­ Yan’dan­ Kızıl Darı Tarlaları, İri Memeler ve Geniş Kalçalar, Yaşam ve Ölüm Yorgunu, Değişim, Saydam Turp, İçki Cumhuriyeti; ­Yu­ Hua’dan­ Kanını Satan Adam;­ Yan­ Lianke’den ­Patlama Kayıtları, Günler Aylar Yıllar;­ Wumen­ Huikai­ ve­ Kou’an­ Shiyuan’dan­ Zen Ustaları; Konfüçyüs’ten­ Konuşmalar: İlk On Bölüm;­ Lao­ Tzu’dan­ Tao Te Ching, ­Sun­ Zi’den­ Savaş Sanatı ­gibi­ eserleri­ Türkçeye­ kazandırmıştır.­ Çevirmenin­ bir ­de ­YKY­ Kâzım ­Taşkent Klasik­ Yapıtlar ­Dizisi ­için­ hazırlayıp­ çevirdiği­ Klasik Çin Şiirinden Seçmeler ­adlı ­derlemesi ­vardır. 

Önceki İçerikGazeteciler Cemiyeti yazar Hasan Ali Toptaş’a verilen ödülü iptal etti
Sonraki İçerikSabancı Vakfı 5. Kısa Film Yarışması’nın finalistleri açıklandı

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here