Kudret Bülbül’ün Yeni Kitabı Siyaset Bilimi Kavramlar, Kurumlar, İdeolojiler

0
57
Kudret Bülbül

Kudret Bülbül ‘ün yazdığı Siyaset Bilimi Kavramlar, Kurumlar, İdeolojiler kitabı Adres Yayınları‘ndan önümüzdeki günlerde yayımlanacak. Prof. Dr. Kudret Bülbül’ün çalışması, kapsamı, yöntemi, dili ve beslendiği kaynaklar açısından siyaset bilimi literatürüne yeni bir soluk getirecek niteliktedir.

Yazar çalışmasında, siyaset biliminin kökenlerini sadece Batı’da aramayarak, okuyucuya daha geniş bir evrenden beslenme fırsatı sunmaktadır. Yazarın izlediği, somut ve pratik olanı önceleme, soyut ve teorik olanı daha sonraya bırakma yöntemi, konuları daha rahat anlaşılabilir hale getirmektedir.

Bülbül çalışmasında, siyasetin mekanizması, siyasal kurumlar, kavramlar ve ideolojiler gibi siyaset biliminin temel konuları yanı sıra yeni, farklı ve güncel tartışmaları da konu edinmiştir. Eserde, siyasal idealler ve varsayımlar bağlamında Batı siyaset bilimi kitaplarında pek yer almayan adalet kavramına, sosyal bilimlerin bütün alanlarını kapsayan geleneksellik, modernite, postmodernite tartışmasına yer verilmiştir. Yine çalışmadaki;

 • Küreselleşme-ulus devlet,
 • Kimlik, kültür, siyaset,
 • Tarihin Sonu, Medeniyetler Çatışması,
 • İslam ve siyaset,
 • Güvenlik, özgürlük, siyaset,
 • Küresel güvenlik

gibi güncel konular, eseri günümüz dünyasını anlamak açısından da anlamlı kılmaktadır.

Eser, mevcut içeriğiyle, klasik siyaset bilimi kitaplarının sınırlarını aşarak, düşünce kitabı tadında, farklı gerekçelerle başvurulabilecek çok yönlü bir kaynak kitaba dönüşmüş durumdadır.

Kudret Bülbül Hakkında

 • 1970 Konya doğumlu.
 • 1991’de İstanbul Üniversitesi, SBF’den mezun oldu. 
 • Bir Siyasal Düşünür Olarak Prens Said Halim Paşa isimli çalışması ile yine aynı üniversiteden yüksek lisans derecesi aldı.
 • Doktorasını Küreselleşme, Kültür ve Siyaset: Türk Düşünsel ve Siyasal Yaşamında Küreselleşme Yaklaşımları tezi ile Ankara Üniversitesi, SBE, Siyaset Bilimi Anabilim dalında, 2004’de tamamladı.
 • 2007’de Doçent oldu.
 • 1995 yılında bir yıl akademik amaçlı olarak Londra’da kalan Bülbül, 2000-2002 yılları arasında ABD’de, University of Kansas’da “Misafir Araştırmacı” olarak bulundu.
 • 1993-2010 yıllarında Kırıkkale ve Ankara Üniversitelerinde görev aldı.
 • Bülbül, bürokraside, 2010-2017 yılları arasında, dört yıla yakın Başbakanlık Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşar Yardımcısı/Vekili, üç yıla yakın Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı, son olarak kısa bir dönem Başbakanlık Müşaviri olarak görev yaptı. Halen Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanlığını yürütmektedir.
 • Öğrencilik ve mesleki yaşamı boyunca çok sayıda sivil toplum örgütleri ve düşünce kuruluşlarında aktif rol alan Bülbül, küreselleşme, özgürlük, kimlik, aidiyet, gençlik, bürokrasi ve Meşrutiyet dönemi Türk siyasal düşüncesi üzerine akademik çalışmalar yürütmektedir. Yayınlanmış çok sayıda kitabı ve makalesi bulunmaktadır.
 • Görev aldığı bürokratik pozisyonlarda ise Türkiye’de özgürlük ve eşitlik dengesinin sağlanması, demokrasi ve özgürlük çıtasının yükseltilmesi, Türkiye’nin diasporasının güçlendirilmesi, soydaş ve akraba topluluklarla kaybolan ilişkilerin yeniden tesisi, ülkemizde öğrenim gören uluslararası öğrenciler üzerinden bölgesel ve küresel barışa destek olunması gibi çalışmalara destek vermiştir/vermektedir.

Küçük Yılan

Görüşlerinizi Bizimle Paylaşın