Kısa Modernler : Modern Olan Her Şey, Kısaca

0
19

Can Yayınları, Kısa Modernler dizisinde, modern dünya edebiyatından seçilmiş, bir oturuşta okunabilecek hızlı ve vurucu metinleri bir araya getiriyor. Olaylı yirminci yüzyıldan ufuk açıcı, yenilikçi ve cesur eserler kısacası artık bu dizide.

Morfin

Kısa ModernlerKarlar altında bir bağımlılık güncesi.

Dr. Bomgard şehre atanalı birkaç ay olmuştur ki, taşradaki eski yerine gönderilen arkadaşı Dr. Polyakov intihar eder. Ölmeden önce arkadaşına bıraktığı günlükte Polyakov, ölümüne sebep olan amansız bağımlılığı  ağrıları için aldığı morfinin hayatını nasıl ele geçirdiğini ve sonunda gerçekle bağını nasıl yitirdiğini satır satır anlatmıştır. Morfin, Sovyet edebiyatının yasaklı ustası Bulgakov’un savaş sonrası dönemdeki morfinmanlık deneyiminden yola çıkarak yazdığı sarsıcı bir öykü.

Doktorlar birçok diğer ilacı kendi üzerlerinde deneyebilseler ne iyi olurdu. İlaçların etkileriyle ilgili çok daha farklı bilgilere sahip olurlardı. İğneyi yaptıktan sonra aylardır ilk defa rahat uyudum – beni aldatan kadını hiç düşünmedim bile.

Mihail Afanasyeviç Bulgakov Hakkında:

 • 1891’de Kiev’de doğdu.
 • Genç yaşta doktorluğu bırakarak kendini tümüyle yazarlığa verdi.
 • İlk romanı Beyaz Muhafız (1925), komünist bir kahramana yer vermediği gerekçesiyle Sovyet resmî çevrelerince büyük tepkiyle karşılandı.
 • Sovyet toplumunu eleştiren yergili fantezilerin yer aldığı Şeytanî’de (1925) resmî çevrelerin eleştirisine uğradı.
 • Bul­gakov aynı yıl sözde bilim üstüne bir yergi niteliğindeki Köpek Kalbi’ni yazdı.
 • 1930’a gelindiğinde, eserlerinin yayımlanması yasaklanmıştı. Buna karşın Bul­ga­kov, 1930’larda iki önemli eser daha verdi.
 • Moskova Sanat Ti­yatrosu’nun perde arkasını acımasızca yeren yarıda kalmış özyaşam öyküsel romanı Teatral Bir Roman ve göz kamaştırıcı bir fantezi olan Usta ile Margarita.
 • 1940’ta Moskova’da ölen Bulgakov’un eserleri, Stalin’in ölümünün ardından, 1950’lerin sonlarına doğru gittikçe saygınlık kazandı.

Ölen Adam

Kısa ModernlerYaşanmamış bir hayatın ardından dirilmek.

Sıtma ve veremin pençesindeki Lawrence, ölmeden yayımladığı son uzun öyküsü Ölen Adam’da yaşama arzusunu, Etrüsk mezarlarını ziyaret ettiğinden beri aklında olan ölüm, diriliş ve ölümsüzlük konularıyla birleştirir. İsa’nın dirilişinin anlatıldığı hikâyelerden yola çıkan öyküde, uzun uykusundan acılar içinde uyanan adam, yaşamın tadına varamadan öldüğünü fark eder. Görevini tamamlamış, sıradan biridir artık. Ölümlü dünyayı bu kez azımsamayacak, bedeni ve arzularının peşinden gidecektir.

Benim zaferim, ölmemiş olmamdır. Benim ömrüm, görevimin ömründen daha uzun oldu. Artık bilmiyorum o görevi. Zaferim bu işte. Misyonuma başladığım günü de, görevimin bitişini de atlattım, geride bıraktım.

H. D. Lawrence Hakkında:

 • 1885’te İngil­te­re’de, East­wo­od, Not­ting­ham­shi­re’da doğ­du.
 • İlk ro­manı The White Peacock (Beyaz Tavus Kuşu) 1911’de,
 • ikinci romanı Günahkâr Ruhlar 1912’de basıldı.
 • Ya­rı oto­bi­yog­ra­fik ro­ma­nı Oğullar ve Sevgililer (1913) Law­ren­ce’ın ken­di ya­şam öy­küsünü, genç bir adamın an­ne­siy­le iliş­ki­si ve bu iliş­ki­nin baş­ka ka­dın­lar­la iliş­ki­le­ri­ni nasıl et­ki­le­di­ğiy­le ilgi­li güçlü bir psi­ka­na­li­tik in­ce­le­me­ye dönüştürüyor­du.
 • 1915’te ya­yımla­nan Gökkuşağı’n­da, Brang­wen ai­le­si­nin üç ku­şak öyküsü ara­cı­lığıyla top­lum ve ruh­sal de­ği­şi­mi ele alınıyor­du.
 • Kitabın devamı niteliğindeki Aşık Kadınlar 1920’de yayımlandı.
 • Onu yine aynı yıl 1920’de Kayıp Kız,
 • 1926’da Kanatlı Yılan,
 • 1928’de Lady Chatterley’in Âşığı,
 • 1930’da Bakire ile Çingene adlı roman­lar iz­le­di.
 • Aynı za­man­da çok iyi bir şa­ir, öykü ve de­ne­me ya­zarı olan D.H. Law­ren­ce, özel­lik­le ro­man­larıyla 20. yüz­yıl İn­gi­liz ede­bi­yatının en et­ki­li ya­zar­la­rından bi­ri ol­du.
 • Law­ren­ce, 1930’da Fran­sa’nın Ven­ce ken­tin­de öldü.
Küçük Yılan

Görüşlerinizi Bizimle Paylaşın