“Bir Cihan Hükümdarı Fatih Sultan Mehmed” Tekrar Raflarda

0
46
Fatih Sultan Mehmed

Tarihçi, yazar Erhan Afyoncu‘ya ait Bir Cihan Hükümdarı Fatih Sultan Mehmed adlı eser Yeditepe Yayınevinin tekrar baskıları arasında yer aldı.

Hem Doğu hem de Batı kültürüne aşina olan Fatih Sultan Mehmed, Yunanlı Diyojen’i, Herodot’u, Romalı tarihçiler Livius ve Rufus’u, Büyük İskender’in, papaların, imparatorların, Fransa krallarının ve Lombardlar’ın vekayinamelerini okumuştu. Sezar’ı, İskender’i, Anibal’i, Afrikalı Scipio’yu, Pyrhus’u ve Keykavus’u aşmak niyetinde olduğunu söylerdi.

İmparatorluğu’nun gerçek kurucusu olan Fatih Sultan Mehmed döneminde Osmanlı Devleti bir dünya gücü haline geldi. Fatih’in hükümdarlık dönemi tarihçilikten edebiyata, mimariden medrese eğitimine, bürokrasiden saray idaresine kadar birçok alanda klasikleşmenin başlangıcıdır. Kendisinden sonraki dönemin siyasî, idarî ve hukukî yapısını şekillendiren bir hükümdardır. Bu eserde bir cihan hükümdarının renkli şahsiyetini ve fetihlerini bulacaksınız.

Erhan Afyoncu Hakkında

 • 1967’de Tokat’ta doğdu.
 • İlk ve orta öğrenimini burada tamamladı.
 • 1984’te başladığı Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi, Tarih Öğretmenliği Anabilim Dalı’ndan 1988’de mezun oldu.
 • 1989’da Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi, Tarih Öğretmenliği Anabilim Dalı’na Araştırma Görevlisi olarak atandı.
 • Yüksek lisansını Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yeniçağ Tarihi Bilim Dalı’nda Necati Efendi Tarih-i Kırım (Rusya Sefaretnamesi) isimli tez ile 1990’da tamamladı.
 • Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Yeniçağ Tarihi Bilim Dalı’nda Osmanlı Devlet Teşkilatında Defterhâne-i Âmire (XVI-XVIII. Yüzyıllar) isimli tez ile doktorasını 1997’de bitirdi.
 • 2000 yılında yardımcı doçent oldu.
 • 2001 yılında Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’ne geçti.
 • 2008’de doçent, 2014’te profesör oldu. 
 • Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi’nde Tarih Bölüm başkan yardımcılığı, Yeniçağ Tarihi Anabilim başkanlığı ile fakülte ve yönetim kurullarında üye olarak vazife yaptı.
 • 2012-2015 yılları arasında Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu yönetim kurulu üyeliğinde bulundu.
 • 2016 Şubat’ında Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi dekanı, 4 Ekim 2016’da ise Millî Savunma Üniversitesi Rektörü oldu. 
 • Eserleri :
  • Tanzimat Öncesi Osmanlı Tarihi Araştırma Rehberi,
  • Sahte Mesih (Osmanlı Belgeleri Işığında Dönmeliğin Kurucusu Sabatay Sevi ve Yahudiler),
  • Osmanlı Devlet Teşkilatında Defterhâne-i Âmire (XVI-XVIII. yüzyıllar),
  • Süleyman Şah Türbesi ve Turhan Sultan (Uğur Demir ile birlikte)
   isimli akademik kitaplarının yanında akademik bilgileri popüler dille kaleme aldığı
  • Sorularla Osmanlı İmparatorluğu,
  • Truva’nın İntikamı,
  • Yavuz’un Küpesi,
  • Baltacı ve Katerina,
  • Muhteşem Valide Kösem Sultan,
  • Osmanlı’nın Hayaleti,
  • Osmanlı İmparatorluğu’nda Askeri İsyanlar ve Darbeler (Ahmet Önal ve Uğur Demir ile birlikte),
  • Son Dünya Düzeni,
  • Fransa’ya Osmanlı Tokadı (Ahmet Önal ve Uğur Demir ile birlikte),
  • 1453 Panorama Tarih Müzesi (Coşkun Yılmaz ile birlikte),
  • Osmanlı’nın Hayaleti,
  • Muhteşem Süleyman ve Herkes İçin Kısa Osmanlı Tarihi (1302-1922)
 • Başta Balyos raporları ile Zinkeisen ve Jorga tarihleri olmak üzere Osmanlı tarihi ile ilgili birçok eserin editörlüğünü yaparak bu eserlerin Türkçe’ye kazandırılmasını sağlamıştır.
 • Osmanlı bürokrasisi, savaş tarihi, aşiretler, Osmanlı tarihçileri ve tarih yazıcılığı üzerine araştırmalar yapmaktadır. Bu konular üzerine birçok makale, tebliğ ve ansiklopedi maddesi kaleme almıştır.
 • Eserleri İngilizce, Almanca, Çince, Sırpça, Makedonca, Arnavutça, Romence ve Korece’ye çevrilmiştir. Akademik çalışmalarının yanı sıra popüler tarih yazıları da yazmaktadır.

Ze Kitap’a Destek Olmak İster misiniz?
Yayınlarımızı sürdürebilmek ve daha kaliteli kılabilmek için sizin desteğinize ihtiyacımız var. Bize Patreon üzerinden destek olabilirsiniz. Çok teşekkürler.
Destek Olun!


Küçük Yılan

Görüşlerinizi Bizimle Paylaşın