Atölye Modern Seminerleri 8 Ekim’de Başlıyor

0
24

İstanbul Modern’in atölye ve seminer programı Atölye Modern, Yaratıcı Yazarlık Atölyesi, Modern ve Çağdaş Sanat Tarihi, Çağdaş Sanatı Anlamak ve sonbahar 2019 döneminde yeni açılan Türkiye’de Çağdaş Sanatın Temel Dinamikleri semineri ile on dokuzuncu dönemine devam ediyor.

Modern Ve Çağdaş Sanat Tarihi Seminerleri

Alanlarında uzman sanat tarihçileriyle yürütülen seminer katılımcılarına, sanat tarihine giriş yapma, tarihsel bağlamlar oluşturma ve sanatta yeni okuma biçimleri geliştirme olanağı sunuyor. Doç. Dr. Esra Alicavuşoğlu, Prof. Dr. Uşun Tükel, Dr. Öğr. Üyesi Fırat Arapoğlu ve Dr. Öğr. Üyesi Osman Erden tarafından yürütülen seminer programı, 19. yüzyıldan günümüze Batı sanatının evrelerini, sanat üretimindeki estetik kaygıların değişimini, sanat, sanatçı ve sanat izleyicisi arasındaki ilişkilerin nasıl evrildiğini ayrıntılı olarak ele alıyor.
Etkinlik Süresi: 10 Hafta
16 Ekim – 25 Aralık 2019 Çarşamba günleri, 19.30 – 21.30

Yaratıcı Yazarlık Atölyesi: Mario Levi İle

Yaratıcı Yazarlık Atölyesi yazar Mario Levi’nin denetiminde, tüm katılımcıların farklı yazı türlerinde üretimlerde bulunduğu ve bu üretimleri paylaştığı bir seminer dizisi. Atölye, katılımcıların sadece yazı alanındaki sınırlarını genişletmeyi değil, kendilerini daha iyi tanımalarını da hedefliyor.
Etkinlik Süresi: 8 Hafta
9 Ekim – 4 Aralık 2019 Çarşamba günleri, 19.30 – 21.30

Çağdaş Sanatı Anlamak

İstanbul Modern, izleyicilerine çağdaş sanatı anlamaya ve anlamlandırmaya yönelik dört farklı dersi içeren yeni bir seminer programı sunuyor. Dr. Öğr. Üyesi Nusret Polat, Dr. Öğr. Üyesi Fırat Arapoğlu ve Dr. Öğr. Üyesi Osman Erden yönetiminde düzenlenen seminer programı, çağdaş sanatın kavramsal çerçevesine, malzeme kullanımına, biçim çeşitliliğine, aktörlerine ve çağdaş sanat ortamlarına değiniyor.

Gündüz Programı: 

2 Hafta Boyunca Cumartesi günleri 10.15 – 13.30
Eğitim Süresi: 4 Ders (İki gün ikişer ders gerçekleştirilir)

  1. Program Seçeneği: 9, 16 Kasım 2019
  2. Program Seçeneği: 14, 21 Aralık 2019

Akşam Programı: 

2 Hafta Boyunca Salı – Perşembe günleri 19.30 – 21.00
Eğitim Süresi: 4 Ders (Dört gün birer ders gerçekleştirilir)

  1. Program Seçeneği: 8, 10, 15, 17 Ekim 2019
  2. Program Seçeneği:17, 19, 24, 26 Aralık 2019

Türkiye’de Çağdaş Sanatın Temel Dinamikleri

Altı farklı seminer başlığını içeren programın her biri, farklı bir sanatçı tarafından yönetiliyor. Bu seminerler katılımcılar için sanatın üretim dinamiklerine, izleyicileriyle buluşma olanaklarına ve koşullarına dair farklı bakış açıları oluştururken, Türkiye’de çağdaş sanat üretiminin değerlendirilmesine ilişkin bir platform oluşturuyor.

Sanatsal Bir Üretim Biçimi Olarak Mekan: Murat Germen İle

  • Sanatsal üretkenlik ve eleştirel yaklaşım estetik bir değere dönüştüğünde sanat nesnesinde mekan nasıl biçim bulabilir?
  • Türkiye’de 1980 sonrası üretimlerde mekan kavramı bir sanatçının eser külliyatında nasıl bir boyut kazanır?

Bu seminer, çağdaş sanat çalışmalarında özellikle mekan kavramına ve onu barındıran kentsel ortama sıklıkla işaret eden Murat Germen yönetiminde düzenleniyor. Program Türkiye’de 1980 sonrası çağdaş sanat üretimi kapsamında ve sanatçının işleri özelinde mekan, zaman, uzam, arşiv, belge, bellek, duruş kavramlarına ve mekanın sanatsal üretim ile anlatım estetiğini nasıl etkileyebildiğine odaklanıyor

Gündüz Programı: 23 Ekim Çarşamba 10.30 – 12.30
Akşam Programı: 22 Ekim Salı 19.30 – 21.30

Atölye Modern Programları hakkında detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

https://twitter.com/i/status/1176869435799474178
Küçük Yılan

Görüşlerinizi Bizimle Paylaşın